Historiaa

Utsjoen VPK ry:n perustava kokous pidettiin 28.05.1980 baari Lohenpyrstössä. Kokous herätti mielenkiintoa – osanottajia oli 29 henkilöä.

Kokouksessa laadittiin perustamissopimus, jonka allekirjoittajiksi valittiin Heikki Nurminen, Pekka Haapala ja Reijo Hagelin (nyk. Husu). Perustamissopimuksessa he ilmoittivat perustavansa Utsjoen vapaapalokunta -nimisen yhdistyksen.

Hallitukseen valittiin Aulis Nordberg, Heikki Nurminen, Johan M. Sarre, Liisa Johansen, Pekka Haapala ja Reijo Hagelin (nyk. Husu).

Perustavassa kokouksessa hallitukselle annettiin yhdeksi tärkeimmistä tehtävistä sammutusauton hankinta. Tähän tehtävään hallitus paneutui kaikella tarmollaan. Sammutusauton hankinnasta käytiin monia neuvotteluita, joissa päästiin VPK:n kannalta hyvään lopputulokseen – VPK sai sataprosenttisen avustuksen palosuojelurahastolta.

15.05.1981 hallitus päätti tilata Erikoiskori oy:ltä Dodge W 450 -alustalle rakennetun sammutusauton. Auton tilausmaksua varten Postipankilta otettiin 70 000 markan laina, jonka hallituksen jäsenet henkilökohtaisesti takasivat.

u_u12_2

Sammutusauto luovutettiin tehtaalla 25.09.1981. Kolme lehteä ja vakuutusyhtiö maksoivat noutokustannukset, yöpymiset ja matkan Iisalmeen. Tallin saaminen sammutusautolle onnistui hyvän talkoohengen avulla.

wolkkari

Talkoilla kunnostettiin myös Hans Guttormin lahjoittama Volkswagen miehistöautoksi.

p20500711

2004 Vpk osti Inarin VPK:a miehistöauton Toyota Land Cruiser vm.1991, siihen saatiin palosuojelurahastolta 40% avustus.

Naisosaston perustava kokous oli 30.10.1982. Naiset ovat toimineet ahkerasti mm. Lohiriehassa, järjestäneet VPK:n perinteisen puurojuhlan joulun alla ja myyneet muonituspalveluita eri tilaisuuksiin. He ovat huolehtineet myös miehistön muonituksesta.

Nuoriso-osasto perustettiin 29.04.1992. Se on toiminut välillä vilkkaasti ja välillä puolestaan hiipunut. Uusien tilojen valmistuttua toiminta on hiljalleen virinnyt käyntiin.

112 - päivä 11 suhkuputken_k_ytt

1990-luvulla täydennettiin kalustoa mm. korkeapainekompressorilla, pelastusvälinesarjalla, moottorikelkalla ja kunnan hankkimalla sammutusautolla.

1999 Utsjoen VPK sai asianmukaiset tilat käyttöönsä öljyntorjuntakalustovarastoineen ja letkutorneineen.

u13

2007 Lapin pelastuslaitos siirsi Ivalossa palvelleen säiliöauton Utsjoelle.

VPK on tehnyt yhteistyötä sopimuskuntansa lisäksi lähikuntien, VAPEPA:n  ja muiden yhteistyökumppanien kanssa.

Utsjoen VPK on parinkymmenen vuoden ajan yhdessä Utsjoen eränkävijöiden kanssa järjestänyt paikkakunnan oloissa merkittävän kesätapahtuman, Lohiriehan. Tapahtuma on etenkin alkuaikoina vaatinut työtä ja hikeä, mutta tuonut paitsi toiminnalle välttämättömiä tuloja, myös onnistumisen ilon asioiden sujumisesta. Lohirieha on vireyttänyt kylää kootessaan yhteen paikkakuntalaisia, turistikalastajia ja Suomi juoksee -tapahtumassa mukana olevia. Vuoden 1998 jälkeen VPK luopui osuudestaan lohiriehan järjestämisessä.

u_cat_11-150x150[1]

VPK:n logo – miksi tunnuksessa on kissa? Kidisjoella syttyi tulipalo. Talon kissa herätti talonväen, jotka näin pelastuivat palavasta talosta. Tapahtuman seurauksena kunnanjohtaja T. Suomenrinne teki aloitteen VPK:n perustamiseksi.

Palokunnanpäällikköinä ovat toimineet:

 • Taisto Salo (28.05.1981-31.12.1987)
 • Johan M. Sarre (01.01.1988-31.12.1990)
 • Heikki Nurminen (01.01.1991-31.12.2000)
 • Jorma Haapala (01.01.2000-2003)
 • Mika Aikio (01.01.2004-)

Puheenjohtajina ovat toimineet:

 • Pekka Haapala, kunniapuheenjohtaja, (28.05.1980 – 31.01.1999)
 • Reijo Hagelin (nyk. Husu), (01.01.2000 – 31.01.2000)
 • Johan M. Sarre (01.01.2001 – 31.12.2005)
 • Pirjo Konttinen Niemelä (01.01.2006 – 31.12.2011 )
 • Mika Aikio ( 01.01.2012 – 31.12.2017)
 • Ari Aurala ( 01.01.2018 –

RAJASEUTU RY:N MYÖNTÄMÄT HUOMIONOSOITUKSET
UTSJOKELAISILLE – VUODEN 2015 RAJAKUNTALAISILLE
Itsenäisyyspäivän tilaisuudessa Rajaseutu ry huomioi myös Utsjokelaisia yhteisöjä ja yksityishenkilöitä toiminnasta kotikuntansa hyväksi. Rajaseutu ry:n puheenjohtaja, valtiopäiväneuvos Matti Väistö palkitsi utsjokelaisia seuraavin perusteluin:
Utsjoen, Karigasniemen ja Nuorgamin VPK
”Olette lähes 10 vuoden ajan antanut merkittävän panoksenne Utsjoen turvallisuuden ylläpitämisessä. Vapaaehtoisenne ovat osaavia, motivoituneita ja aktiivisia, jotka omaehtoisella lisäkoulutuksella jatkuvasti vahvistavat osaamistaan. Erityisen kiitoksen ansaitsette taitavasta toiminnastanne ensivastehoidossa, joita hälytystehtävistänne on valtaosa .Olette ansiokkaasti toiminut yhteistyössä myös Norjan viranomaisten ja eri järjestöjen kanssa pelastustehtävissä”